Convocatòria Intervencions

En l’edició d’enguany es vol posar l’accent en el paisatge, entès com a entorn i lloc, com a espai natural o antròpic, on s’arrela una comunitat. Volem convidar a creadors i artistes a fer una intervenció en un d’aquests “paisatges” de Salàs.

Per poder-hi participar, s’hauran de seguir els passos següents:

1. Escollir un dels tres indrets que l’organització de la Fira d’Art posa a disposició:

Lo Molí d’oli

Lo Furunot

Lo Seixell

2. Fer una proposta d’intervenció (instal·lació, acció, exposició, etc) per a l’espai escollit, que contingui:

  • a. Breu descripció del que s’hi vol fer.
  • b. Croquis, dibuixos, infografies, etc que ajudin a entendre la proposta.
  • c. Pla de treball, tenint en compte que haurà d’estar finalitzada el dia 12 d’agost (si és una instal.lació o similar), o s’haurà d’executar entre el 12 i el 13 d’agost (si es una acció o similar).
  • d. Necessitats d’espai de treball i o preparació.

3. La proposta s’haurà de fer arribar a l’Associació Fira d’Art de Salàs a través del correu electrònic firadartsalas@gmail.com abans del 20 de juliol.

L’organització de la Fira d’Art escollirà una proposta per a cada espai i ho comunicarà a qui hagi estat escollit el 25 de juliol.

Les persones escollides disposaran de 2 dies d’allotjament i manutenció a l’Alberg La Solana, un pressupost de 200 € i se’ls facilitarà el millor espai de treball de que es disposi en cada cas.

La compra i transport dels materials necessaris, així com la realització de la intervenció corre completament a càrrec de les persones escollides.