Concurs de fotografia

L’objectiu del concurs és seleccionar entre totes les fotografies presentades la que serà la imatge que s’utilitzarà en el cartell i demés suports promocionals de la propera Fira d’Art de Salàs.

El concurs atorgarà tres premis. Un primer premi de 400€ i la utilització de la fotografia per al cartell de la fira, un segon premi de 200€ i un tercer premi de 100€.

Bases del concurs