Suspensió de la 30ª edició de la Fira d’Art de Salàs degut a la pandèmia actual provocada per la Covid-19

La junta de l’organització, d’acord amb l’Ajuntament de Salàs de Pallars, comunica la suspensió de la 30ª edició de la Fira d’Art de Salàs degut a la pandèmia actual provocada per la Covid-19.

Es considera que no es donen les condicions adequades per tirar endavant l’edició d’enguany, la qual s’havia de celebrar els dies 8 i 9 d’agost.

A més a més, no s’ha disposat de temps suficient per la preparació de la fira i es desconeix la situació en la que ens trobarem al mes d’agost.

Si les circumstàncies ho permeten, els dies previstos per a la fira es realitzarà alguna activitat, de la qual se’n farà difusió en el seu moment.