Exposició col·lectiva de fotografia

La Secció de Fotografia fa una intervenció per a que els artistes ens aproximin a través de la seva mirada a tots aquests àmbits on l’aigua és protagonista. Oferim una oportunitat única per a que fotògrafes i fotògrafs expliquin visualment experiències viscudes o facin propostes originals, relacionades amb allò que tingui a veure amb l’aigua.

1. Bases per participar

– Per poder participar a la secció de fotografia en aquesta edició de la Fira d’Art, els participants han de ser pallaresos/es o tenir alguna vinculació amb els Pallars.
– Les fotògrafes i fotògrafs han d’aportar fotografies on la temàtica de l’aigua hi sigui present, tal com es descriu en aquest document.
– S’han de presentar fins a 5 fotografies agrupades per l’estètica o la temàtica.
– El format de les fotografies serà digital:
Tipus d’arxiu: TIFF o JPEG
Resolució: 300 punts per polzada.
Dimensions: Mínim 1200 píxels pel costat més llarg.
L’organització sol·licitarà l’arxiu original RAW/JPEG un cop escollit el format, en cas de creure-ho oportú.

2. Enviament

– Els arxius es poden enviar per Wetransfer (https://wetransfer.com/) a l’adreça firadartsalas@gmail.com
– Termini d’entrega: 07/07/19

3. Condicions

– En funció de les obres aportades per les fotògrafes i fotògrafs, Fira d’Art decidirà el format de l’exposició o exposicions i quines i quantes fotografies en formaran part.
– Fira d’Art informarà prèviament a les fotògrafes i fotògrafs quines són les fotografies seleccionades i en quin suport s’exposaran, per tal que en donin el seu consentiment.
– Fira d’Art finançarà la impressió de les fotografies seleccionades i en serà propietària, reservant-se el dret d’utilitzar aquestes fotografies impreses en futures edicions o d’altres esdeveniments, fent-ne constar sempre l’autoria.