Avís legal

Aquesta web és propietat de L’ASSOCIACIÓ FIRA D’ART SALÀS DE PALLARS i té per objecte facilitar el coneixement pel públic en general dels seus serveis.

El material contingut en aquest Web és propietat de L’ASSOCIACIÓ FIRA D’ART SALÀS DE PALLARS i l’accés a ell no implica llicència per a la seva reproducció i/o distribució i no està permès fer-ho sense el previ consentiment de L’ASSOCIACIÓ FIRA D’ART SALÀS DE PALLARS. Queda doncs, terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web com imatges, textos, dissenys gràfics, i qualsevol element multimèdia sense autorització expressa de L’ASSOCIACIÓ FIRA D’ART SALÀS DE PALLARS. Totes les dades incloses en aquesta web tenen caràcter merament informatiu i sense valor contractual. La reproducció, modificació, distribució, transmissió, re-publicació, exhibició o execució del contingut en el Lloc, sense la deguda autorització per escrita de L’ASSOCIACIÓ FIRA D’ART SALÀS DE PALLARS es troba estrictament prohibida i serà penalitzada d’acord amb les lleis vigents.

Qualsevol persona o entitat que desitgi confirmació de les dades aquí publicades (serveis, preus, …) haurà de contactar per e-mail amb l’adreça: contacte@firadartsalas.cat

L’ASSOCIACIÓ FIRA D’ART SALÀS DE PALLARS es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en el seu Web o en la configuració i presentació d’aquest.

En accedir a aquest Web s’accepta que L’ASSOCIACIÓ FIRA D’ART SALÀS DE PALLARS no serà responsable de conseqüència alguna, dany o perjudici que es derivin d’aquest accés o ús de la informació d’aquest Web o per l’accés a altres matèries en Internet a través de les connexions amb aquest Web.

Política protecció de dades personals

En compliment del que es disposa en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “Lopd”), i Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, “LSSI”), L’ASSOCIACIÓ FIRA D’ART SALÀS DE PALLARS li informa que les dades de caràcter personal proporcionades mitjançant l’emplenament dels formularis de registre electrònic continguts en aquest lloc web, així com aquelles dades als quals L’ASSOCIACIÓ FIRA D’ART SALÀS DE PALLARS accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, de la consulta, sol·licitud o contractació d’altres serveis o productes, o de qualsevol transacció o operació realitzada durant la prestació per part de L’ASSOCIACIÓ FIRA D’ART SALÀS DE PALLARS dels serveis oferts en aquest lloc, seran recollits en un fitxer el responsable del qual és L’ASSOCIACIÓ FIRA D’ART SALÀS DE PALLARS en el domicili del qual (C/Sant Joan, 93 -1er – 08225 Terrassa) podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions prevists en la llei. Per a la seva major comoditat, també podrà exercir els drets abans esmentats dirigint-se a l’adreça de correu electrònic: contacte@firadartsalas.cat.

Preguem que comuniqui de forma immediata a L’ASSOCIACIÓ FIRA D’ART SALÀS DE PALLARS qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació continguda en els fitxers de L’ASSOCIACIÓ FIRA D’ART SALÀS DE PALLARS estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recaptades són exactes i veraces.

L’ASSOCIACIÓ FIRA D’ART SALÀS DE PALLARS es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les dades de caràcter personal i a fer ús dels mateixos exclusivament per a les finalitats indicades en cada secció d’aquesta web.